CỬA BẢN LỀ KHO LẠNH
CỬA TRƯỢT KHO LẠNH
DÀN LẠNH GUENTNER MODEL GACC,GASC
DÀN LẠNH GUENTNER MODEL GACC
MÁY SẢN XUẤT ĐÁ TINH KHIẾT
MÁY NÉN BITZER MODEL 4JE-15Y-40P CÔNG SUT 15.0 HP
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN